BBCi
THURSDAY 28th August 2003
Dyma safle:  Newyddion
Dydd Gwener, 28 Chwefror, 2003, 11:55 GMT
Enwau mawr i Wyl y Faenol

Josť Carreras
Josť Carreras i berfformio yn Y Faenol

Un o enwau mawr y byd opera, Josť Carreras, fydd yn canu yng Ngwyl y Faenol, ge Bangor, eleni.

Cyhoeddodd sylfaenydd yr Wyl, y canwr o Bant Glas, Bryn Terfel, y manylion ddydd Gwener.

Cafodd yr wyl ei chynnal gyntaf yn 2000 ar Stad y Faenol.

Bryn Terfel
Bryn Terfel: Falch o'i wyl ei hun

Eleni fe fydd yn cael ei chynnal dros benwythnos Gwyl y Banc ym mis Awst, 23-25.

Daeth y newydd ar y diwrnod y derbyniodd Mr Terfel ei CBE mewn seremoni yng Nghaerdydd.

Bydd yr Wyl yn newid a'r cyfan yn dechrau ar y nos Sadwrn yn lle'r nos Wener.

Fe fydd sÍr o bedwar ban y byd yn cymryd rhan a'r tenor Josť Carreras yn siwr o ddenu miloedd i'r ardal.

"Mae'n rhyfedd meddwl y bydd un o denoriaid gorau'r byd yn canu mewn cae rhwng Caernarfon a Bangor," meddai Mr Terfel.

"Dwi wrth fy modd yn cael Josť Carreras, un o denoriad gorau ein hoes, yn canu yn fy ngwyl i.

Croeso Cymreig

"Gobeithiaf y cawn gynulleidfa o gwmpas y 10,000 er mwyn cael rhoi croeso cynnes Cymreig iddo."

Ymhlith yr enwau eraill fe fydd sÍr y West End yn cymryd rhan yn y noson agoriadol ar y nos Sadwrn.

Yng ngyngerdd Cerddoriaeth O Dan y SÍr bydd Sally Anne Triplett, Simon Bowman o Gaerdydd a James Graeme.

Simon Bowman
Simon Bowman o Gaerdydd

Nos Sul gyda Bryn Terfel a Carreras yn y Gala Operatig fe fydd Cerddorfa Cwmni Opera Cymru a Hayley Westenra o Seland Newydd sydd yn 16 oed ac eisoes wedi recordio ei halbwm gyntaf.

Ar nos Lun Gwyl y Banc y bydd Bryn Terfel yn canu.

"Noson T‚n y Ddraig ydy fy ffefryn ac rwy'n falch iawn ohoni," meddai.

Dyma pryd y bydd rhai o grwpiau roc a phop Cymru, rhai o'r cewri yng Nghyrmu yn perfformio i ail fyw y 1970au a'r 1980au.

Eleni fe fydd Bryn FŰn, Celt, Mynediad am Ddim a Dafydd Iwan yn perfformio.

"Tra bod pobol yn dal i ddod i'r cyngherddau, bydd yr wyl yn dal i fynd," meddai.

Mae Gwyl y Faenol wedi cael ei hanrhydeddu yng Ngwobrau Twristiaeth Cymru 2001 fel y Sioe Orau yng Nghymru Digwyddiad y Flwyddyn.


Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.


Item located by HWI Webmaster

top

Concerts Menu - 2003

Home Page